Viktige datoer for regnskap og innleveringer


 

Betaling av merverdiavgift:

 1. termin – januar-februar: 10. april
 2. termin – mars-april: 10. juni
 3. temin – mai-juni: 31. august
 4. termin – juli-august: 10. oktober
 5. termin – september-oktober: 10. desember
 6. termin – november-desember: 10. februar

Årstermin: 10. mars

Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift: 

 1. termin – januar-februar: 15. mars
 2. termin – mars-april: 15. mai
 3. temin – mai-juni: 15. juli
 4. termin – juli-august: 15. september
 5. termin – september-oktober: 15. november
 6. termin – november-desember: 15. januar

Betaling av forskuddskatt (selvstendig næringsdrivende):

 1. termin: 15. mars
 2. termin: 15. mai
 3. termin: 15. september
 4. termin: 15. november

Restskatt 1. termin: 5. november

Restskatt 2. termin: 10. desember

Klagefristen utløper 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut, dvs 5. november.

Betaling av forhåndsskatt (aksjeselskaper):

 1. termin: 15. februar
 2. termin: 15. april

Restskatt: 5. november

 

Klagefristen utløper 3 uker etter at skatteoppgjøret er lagt ut, dvs 5. november Blir restskatten betalt senest 31. mai blir det ikke beregnet rente. 

(Lønnstakere må betale restskatten senest 30. april)