Rådgivning


 

Når du skal starte ny bedrift, kan vi hjelpe deg med å velge selskapsform, et styre og revisor. Vi kan også stifte selskapet og få det registrert i Brønnøysund og gi deg råd om hva du trenger å vite når du er nystartet.

Videre kan du få veiledning angående HMS- arbeid i bedriften din og når du skal utarbeide dokumentasjon av administrative rutiner, f. eks. stillingsinstrukser.

Vi kan i tillegg hjelpe deg med styrearbeid, for eksempel forberedelse og gjennomføring av styremøte, føring av lovpålagte protokoller og rådgivning til styret.

Du kan også få hjelp til å lage budsjetter, økonomiske analyser, gjennomgå rutiner, lønnsomhetsvurderinger og vurdering av muligheten for likviditetsforbedringer.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på:

Telefon: 984 90 160
E-post: elite@eliteregnskap.no

Ønsker du at vi skal kontakte deg kan du enkelt fylle in kontaktskjema her så hører du fra oss i løpet av kort tid. Beskriv gjerne hva du ønsker hjelp med / mer informasjon om så kan vi kontakte deg mer forberedt.

Kontakt oss

9 + 12 =